Debian / Ubuntu Üzerinde Nginx ve Mysql ile WordPress Kurulumu

Standard

Merhabalar;

Nginx aslında bir Rus yazılım mühendisi tarafından başlangıçta mail servisi olarak tasarlanmış, ardından web sunucu olarak evrilip gelişmiş bir işletim sistemidir. Yaygın olarak (görece) apache’ye nazaran daha hızlı ve stabil bir yapıya sahiptir.

Staj yaptığım sırada böyle bir sisteme ihtiyacım oldu. Ve Türkçe döküman olmadığını farkettim, bende birkaç kaynaktan derlediğim bu işlemleri Türkçe’ye kazandırmak istedim.

Kuruluma depoları ekleyerek başlayabiliriz. (eğer depoları web yansısı kullanarak kur dediyseniz eklemeden de bu depolara erişebiliyorsunuz, dolayısıyla bu adımı geçebilirsiniz)

$ echo "deb-src http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu/ `lsb_release -cs` nginx" >> /etc/apt/sources.list
$ echo "deb http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu/ `lsb_release -cs` nginx" >> /etc/apt/sources.list

Şimdi sistemi güncelleyelim ve repolarımızı ekleyelim;

$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/mysql-5.5
$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5

Key güncellemesi yapıp, ihtiyacımız olan nginx php mysql-server ve bunları birbirine bağlayacak php5-mysql paketlerini sisteme kuralım;

$ curl http://nginx.org/keys/nginx_signing.key | apt-key add -
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install nginx php5 php5-fpm mysql-server php5-mysql

Kurulum sırasında mysql yüklenirken sizden root şifresi belirlemenizi isteyecektir, bu parola gayet önemlidir, bir kenara not alın, wordpress kurulumu sırasında bu bilgilere ihtiyacımız olacak.

Şimdi fpm servisini konfigüre edelim;

$ sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini

CTRL + W yapıp, “cgi.fix_pathinfo” kısmını bulup, şu şekilde aktif edin (baştaki “;” silmeyi unutmayın)

cgi.fix_pathinfo=0

Nginx’i yapılandırırken, uzantısı php olan herşeyi process edilmesi için php-fpm’e ilet diyeceğiz, eğer cgi.fix_pathinfo özelliği devrede olursa ve örnek olarak http://url/falanca.jpg/filanca.php gibi bir istek gelirse ve filanca.php dosyası sistemde yoksa sistem hangi dosyanın işleneceğini tahmin etmeye çalışır ve heralde falanca.jpg diyerek işlenmesi için FastCGI’a iletir. Eğer kötü niyetli biri sisteminize içerisinde php kodları gömülü olan bir jpg yükleyip göndereceği URL’de önde kendi upload ettiği dosyanın ismini ardından da sistemde olmayan bir php dosyasını geçirirse, sistem olmayan php’yi bulamadığı için jpg dosyasının işlenmesi için FastCGI’a iletecek ve ilgili jpg dosyasında gömülü php kodları çalıştırılacaktır.

İşte böyle olası bir güvenlik açığının önüne geçmek için php’ye URL’de geçen path’i olduğu gibi değerlendirmesini, eğer dosya bulunamıyorsa tahmin etmek yerine işlemi sonlandırmasını söylemek gerekir. Bunu da cgi.fix_pathinfo özelliğini 0 yapmak sureti ile (ki default 1’dir) devre dışı bırakarak yapıyoruz.

Şimdi de fpm tüm portları dinlediği için onu 9000. portu dinleyecek şekilde konfigüre edelim;

$ sudo nano /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf

Yine CTRL + W kısayolu ile arama yapıp, aşağıdaki “listen= /var/….fpm.sock” kısmını yorum satırı haline getirip, 9000. portu dinlemesini sağlayalım;

; listen = /var/run/php5-fpm.sock
listen = 127.0.0.1:9000

Bu aşamaya kadar sıkıntısız geldiyseniz sistemi kontrol edelim;

$ sudo service nginx restart
$ sudo service php5-fpm restart

Ardından tarayıcıda IP adresinizi yazdığınızda şöyle bir hoşgeldin ekranı görmelisiniz;

 

Bu ekranı gördüyseniz içiniz rahat edebilir, doğru yoldasınız 🙂

Şimdi wordpress kurulumuna başlayabiliriz.Wordpress’in database’ini oluşturup, ona kullanıcı atayalım, isteğe göre “wp_user” kısmına database’e atayacağınız wordpress’in kullanacağı kullanıcı adını değiştirebilir, “wp_db” kısmını yine wordpress’in database’ ismi olduğundan değiştirebilirsiniz. “_secret_password_” kısmına ise kullanıcı şifresi atamanız gerekmekte. Bu kısımdaki bilgileri de not alınız, wordpress kurulumu sırasında bu kısımlara ihtiyacınız olacak;

$ mysql -u root -p
Enter password:

mysql> CREATE DATABASE wp_db;
mysql> GRANT ALL ON wp_db.* to 'wp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '_secret_password_';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit

Artık wordpress’i indirebiliriz;

$ wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Şimdi onu açıp www yani web’e açılacak olan dizinimize taşıyıp yetkilerini düzenleyelim, “example.com” kısımlarını, siz de kuracağınız site adına göre değiştiriniz;

$ tar xzf latest.tar.gz
$ sudo mv wordpress /var/www/example.com
$ sudo chown -R www-data.www-data /var/www/example.com
$ sudo chmod -R 755 /var/www/example.com

Şimdi nginx’i konfigüre edelim;

$ sudo nano /etc/nginx/conf.d/example.com.conf

İçerisine bu yapıyı aynen yapıştırıp, “example.com” kısımlarını site adımıza göre değiştiriyoruz;

server {
    listen  80;

    root /var/www/example.com;
    index index.php index.html;
    server_name example.com www.example.com;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?q=$request_uri;
    }

    error_page 404 /404.html;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
       root /usr/share/nginx/www;
    }

    location ~ .php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}

Yaptığımız işlemlerin uygulanması için servislerimizi yeniden başlatıyoruz;

$ sudo service nginx restart
$ sudo service php5-fpm restart

Şimdi site adımızı yazdığımız da ya da localhostta isek locale bağlandığımızda bizi wordpress karşılıyor olacak 🙂

Buradan sonrası standart wordpress kurulum basamakları. İstek olursa bir gün wp kurulumunu da anlatırım.

İyi çalışmalar herkese 🙂

Kaynaklar;

http://tecadmin.net/install-wordpress-with-nginx-on-ubuntu/
http://nginx.nedir.com/
https://www.syslogs.org/php5-fpm-mysql-destekli-nginx-kurulumu/